Pilot: krachttraining bij de overgang

ZGV zoekt gemotiveerde vrouwen die hun menopauzale klachten te lijf willen gaan

Vaak gaat de menopauze gepaard met verschillende klachten zoals opvliegers, nachtelijk transpireren en slecht slapen. Uit onderzoek is gebleken dat krachttraining een positief effect heeft op deze zogenaamde vasomotore klachten.

Collega Emilia Berin heeft tweemaal onderzoek gedaan naar het effect van 15 weken weerstandstraining op de frequentie van matig tot ernstige opvliegers bij vrouwen in de overgang. De uitkomstmaat was een vermindering in het gemiddelde aantal opvliegers en een positieve invloed op de leefstijl van de vrouwen.

In ZGV gaan we een pilottraining opzetten op basis van studies die hebben aangetoond weerstandstraining effect heeft op de frequentie van matig tot ernstige opvliegers. In deze pilot gaan wordt 15 weken lang 3x per week getraind. Van tevoren is een Sport Medisch Onderzoek afgenomen en achteraf zal dit nogmaals gebeuren. Tussendoor zullen evaluaties plaatsvinden en zo wordt samen met de fysiotherapeuten en de sportarts gewerkt aan het verminderen van de klachten.

Voor deze pilot hebben we 8 werknemers geselecteerd die last hebben van overgangsklachten. De andere geïnteresseerde dames krijgen de keus om mee te doen aan een thuisprogramma. Door de coronamaatregelen is de start van de pilot uitgesteld. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met alle informatie en in samenspraak met de deelneemsters wordt gekeken naar goede afspraken met betrekking tot communicatie over de pilot. Aan deze pilot zijn voor de deelneemsters geen kosten verbonden.

Heb jij ook interesse om mee te doen aan het thuisprogramma?

Stuur dan een mailtje naar jzwerver@zgv.nl.