Meer bewegen voor een gezonder Nederland

Menzis, SamenGezond en Kenniscentrum Sport & Bewegen breiden samenwerking uit

Menzis werkt vanuit haar initiatief SamenGezond al sinds 2019 samen met Kenniscentrum Sport & Bewegen. En dit hebben we nu ook officieel verlengd en uitgebreid. Want alleen samen met partners kunnen we er voor zorgen dat Nederland in beweging komt en de gezonde keuzes maakt voor meer leefkracht. We spreken hierover met Kirsten de Klein (manager fit & gezond van Kenniscentrum Sport & Bewegen) en Nanda de Jong (manager strategische partners van Menzis & SamenGezond).

Menzis en SamenGezond willen de leefkracht van ieder mens versterken. Nanda: ‘Leefkracht gaat over de positieve kracht van gezond leven, zodat je de dingen kunt doen die voor jou belangrijk zijn. En het is voor iedereen anders. Een ding is zeker: regelmatig voldoende bewegen is gezond en zorgt ook voor sociale verbinding. Bewegen is laagdrempelig, want bijna iedereen kan op zijn/haar eigen niveau starten met meer bewegen. Je loopt deur uit voor een wandeling en voelt je daarna vaak beter, zowel fysiek als mentaal. Dat is al gezondheidswinst! Wij willen mensen helpen meer te bewegen én ook vol te houden. Dat doen we onder andere met het Weekdoel van SamenGezond waarmee mensen op een leuke en positieve manier ‘meer bewegen’ in hun dagelijkse routine inpassen.’

Kirsten de Klein (Kenniscentrum Sport & Bewegen) en Nanda de Jong (Menzis)

Links: Kirsten de Klein (Kenniscentrum Sport & Bewegen) en rechts: Nanda de Jong (Menzis)

Abstracte kennis toepasbaar maken

De samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen en SamenGezond is gericht op het verbinden en delen van kennis. Het Weekdoel van SamenGezond is bijvoorbeeld gebaseerd op inzichten van het Kenniscentrum. Het Kenniscentrum richt zich op professionals en heeft minder een publieksfunctie. Een van de doelen is om abstracte kennis praktisch toepasbaar te maken. Kirsten: ‘Daarom is het waardevol dat SamenGezond onze kennis gebruikt en deelt met deelnemers. Zo bereiken we de juiste groepen. En ook voor ons is het goed om te zien waar behoefte aan is bij het publiek. Dat krijgen we terug via SamenGezond en dit helpt ons bij onze dienstverlening richting professionals.’

Met gamification in beweging

Het Kenniscentrum werkt op verschillende thema’s samen met universiteiten en hogescholen. Daarbij maakt zij ook de praktische vertaalslag: hoe kunnen we de nieuwe inzichten in de praktijk brengen? Kirsten: ‘denk aan gamification: het toevoegen van spelelementen aan een beweegactiviteit zoals ranglijsten en badges om bewegen leuker te maken en het dus te stimuleren. Dat zijn interessante inzichten waar SamenGezond ook gebruik van maakt. En inmiddels is onze beweegrichtlijnentest gepubliceerd: een laagdrempelige test om te zien of iemand voldoende beweegt. Professionals kunnen deze gebruiken om het gesprek aan te gaan over meer bewegen. Ook hebben we het Human Capital Model, met daarin ruim 80 effecten van sport en bewegen, een update gegeven en verrijkt, samen met het Mulier Instituut en de Radboud universiteit. Daarin linken we naar interventies vanuit de interventiedatabase, eigen artikelen en producten die in de praktijk in te zetten zijn.’

Droom van een leefkrachtiger Nederland

Nanda en Kirsten zijn dagelijks bezig met gezondheid en willen bijdragen aan een gezonder Nederland. Kirsten: ‘Mijn droom is dat bewegen straks een vanzelfsprekend onderdeel is van ieders dag. En dat aan de achterkant alles goed geregeld is om, wanneer nodig, mensen daarbij te helpen: professionals weten wat ze moeten doen, waar mensen terecht kunnen en onze leefomgeving nodigt uit tot gezond gedrag.’ Nanda: ‘De boodschap dat regelmatig voldoende bewegen ontzettend belangrijk is om gezond ouder te worden moeten we nog meer verspreiden. Je kunt SamenGezond gebruiken als steuntje in de rug, om te beginnen én om het vol te houden. Ik gun iedereen een betere kwaliteit van leven. Mijn droom is om steeds meer mensen te laten ervaren wat de winst van bewegen is!

Privacy en gezondheid 

Gezondheid is privé. Uiteraard waarborgt SamenGezond de privacy van zijn deelnemers. Meer weten over privacy? Bekijk de privacy-pagina.