Deelnemers voelen zich gezonder met SamenGezond

Enkele resultaten in 2022

Wat is SamenGezond?

SamenGezond is het grootste gezondheidsplatform van Nederland, met een app en een website. SamenGezond is een initiatief van Menzis en is voor iedereen gratis beschikbaar, ongeacht waar je verzekerd bent. De app stimuleert om regelmatig te bewegen en gezonde keuzes te maken. Met een Weekdoel, waaronder een stappendoel en beweegminuten, maken deelnemers regelmatig kans op een beloning. Met relevante artikelen en blogs vergroot SamenGezond kennis en bewustzijn over gezonde leefstijl bij alle deelnemers.

Steeds meer inzicht in gezondheidswinst met SamenGezond 

Op basis van geaggregeerde data wordt steeds meer duidelijk hoe SamenGezond deelnemers het beste kan helpen om duurzaam in beweging te komen en de gezonde keuzes te maken. Met deze uitkomsten wordt SamenGezond doorontwikkeld, worden beloningen toegekend en acties gestart, vaak samen met partners. Zo verbeteren we SamenGezond continu voor onze deelnemers. Zodat SamenGezond hen zo goed mogelijk kan helpen om gezondheidswinst te realiseren. 

SamenGezond richt zich op deelnemers die nog te weinig bewegen 

De afgelopen jaren focust SamenGezond zich bewust nog meer op de groep deelnemers die echt een steun in de rug nodig heeft om de gezonde keuzes te maken. Dit is een groep die te weinig beweegt; minder dan de landelijke beweegrichtlijn. Bewegen heeft voor deze groep een bewezen positief effect op het voorkomen en/of omkeren van overgewicht, diabetes type 2, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en depressie. 
 
Op deze pagina staan enkele opvallende resultaten uit 2022. De geaggregeerde data laten zien dat juist de groep die te weinig beweegt – met alle risico’s van dien - veel baat heeft bij SamenGezond. 

Resultaat: toegenomen ervaren gezondheid 
Om conclusies te kunnen trekken is er gekeken naar geaggregeerde data van deelnemers die geheel 2022 of een langere periode in 2022 gebruikgemaakt hebben van SamenGezond. Resultaten zijn ontleend uit vragenlijsten die deelnemers zelf invullen in de app van SamenGezond. Per deelnemer is een vergelijking gemaakt tussen een eerste meting in 2021 of de eerste maanden van 2022 en een laatste meting in 2022.  

Een belangrijk resultaat is dat deelnemers die tijdens hun start met SamenGezond niet tevreden zijn met hun ervaren gezondheid (rapportcijfer 5 of lager), significante gezondheidswinst behalen met SamenGezond. Gemiddeld gaan deelnemers van een onvoldoende naar een voldoende tijdens hun deelname aan SamenGezond. Van 70% verbetert de ervaren gezondheid. 60% gaat van een onvoldoende naar een voldoende. 

Ervaren gezondheid
Gelopen km in 2022

2022 in cijfers: hoe gebruikten deelnemers SamenGezond 
Beginnen met bewegen is voor veel mensen de meest laagdrempelige manier om actief met de eigen gezondheid bezig te zijn. En voldoende bewegen is belangrijk voor je (ervaren) gezondheid. Daarom is het goed om te kijken hoeveel deelnemers van SamenGezond bewogen in 2022. Er is gekeken naar de totale afstand die alle deelnemers van SamenGezond hebben afgelegd met de activiteiten wandelen en hardlopen. De afstanden laten zien dat SamenGezond Nederland in beweging brengt. En dat blijven we doen. 

Wetenschap en samenwerking met SamenGezond 

Op samengezond.nl/professionals vindt u meer informatie over wetenschappelijk onderzoek naar SamenGezond en de kennispartners waarmee SamenGezond samenwerkt. Wilt u hier meer over weten of doet u zelf onderzoek en wilt u in gesprek over een samenwerking? Neem dan contact met ons op. En volg SamenGezond op LinkedIn om op de hoogte te blijven!