Deelnemers zijn met SamenGezond gezonder gaan leven

Resultaten 2021

Steeds meer deelnemers boeken aantoonbare gezondheidswinst met SamenGezond. Dagelijks wordt gekeken naar hoe het deelnemers het platform gebruiken, hoeveel deelnemers bewegen en welke antwoorden zij bijvoorbeeld geven op gezondheidsvragen. In 2021 is SamenGezond zich steeds meer gaan richten op de groep gebruikers die echt een steun in de rug nodig heeft om de gezonde keuzes te maken. Aan de geaggregeerde data is te zien dat zij sterk baat hebben bij SamenGezond.

Om conclusies te kunnen trekken is er gekeken naar geaggregeerde data van deelnemers die geheel 2021 of een langere periode in 2021 gebruikgemaakt hebben van SamenGezond. Per deelnemer is een vergelijking gemaakt tussen de eerste meting gedurende de eerste 4 maanden van 2021 en de laatste meting in de laatste 4 maanden van 2021.

In 2021 is 53% van onze deelnemers langdurig meer gaan bewegen

SamenGezond definieert verschillende beweegfasen, op basis van de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Op basis van geaggregeerde data van alle deelnemers blijkt dat 53% van de deelnemers over langere periode meer is gaan bewegen; zij zijn in 2021 een of meerdere beweegfasen gevorderd. Dat beschouwen wij als duurzame gedragsverandering die direct leidt tot gezondheidswinst
De eerste meting vond plaats in de eerste 4 maanden van 2021 en de tweede meting in de laatste 4 maanden van 2021.

De definitie van de beweegfasen van SamenGezond is als volgt:

  • - Fase 0 = Ontkennen = 5 weken of langer inactief en Laatst behaalde doel < 170 minuten
  • - Fase 1 = Erkennen / Overwegen = Weekdoel < 90 minuten
  • - Fase 2 = Verkennen / Voorbereiden = Weekdoel 90-130 minuten
  • - Fase 3 = Uitvoeren / Actie = Weekdoel 130-170 minuten, of (Weekdoel > 170 minuten en Aantal weekdoeldeelnames < 16)
  • - Fase 4 = Volhouden = Weekdoel >170 minuten en Aantal weekdoeldeelnames > 16
  • - Fase 5 = Klaar = 5 weken of langer inactief en Laatst behaalde doel > 170 minuten

37% van onze deelnemers ging in 2021 voldoende bewegen

37% van alle deelnemers is met SamenGezond zelfs duurzaam voldoende gaan bewegen om te voldoen aan de beweegrichtlijnen. Ook dit is gemeten op 2 momenten, in de eerste 4 maanden van 2021 en in de laatste 4 maanden van 2021. Het eerste meetmoment voldeden zij nog niet aan de beweegrichtlijnen en het tweede moment wel.
Landelijk zien we dat de helft van de inwoners van Nederland onvoldoende beweegt.

Deelnemers die afvallen als doel hebben en afvielen, verloren gemiddeld 2,76 kilogram

50% van de deelnemers is met SamenGezond afgevallen. De deelnemers die bij SamenGezond hebben ingevuld dat zij afvallen als doel hebben én die gewicht kwijtraakten, vielen gemiddeld 2,76 kilo af. Dit was voor hen een gemiddelde afname van 3,3% van het lichaamsgewicht.
Landelijk heeft 44,4% van de inwoners in Nederland overgewicht. Het percentage mensen met overgewicht neemt in Nederland al jaren toe.

31% van onze deelnemers meldde in 2021 een toegenomen ervaren gezondheid

In de eerste 4 maanden van 2021 en de laatste 4 maanden van 2021 vroeg SamenGezond zijn deelnemers hoe zij hun eigen gezondheid ervaarden. 31% van hen gaf bij de tweede meting een hoger rapportcijfer dan begin 2021.

Steeds meer inzicht in gezondheidswinst met SamenGezond

Op basis van geaggregeerde data wordt steeds meer duidelijk hoe SamenGezond deelnemers het beste kan helpen om duurzaam in beweging te komen en de gezonde keuzes te maken. Met deze uitkomsten wordt het platform doorontwikkeld, worden beloningen toegekend en acties gestart, vaak samen met partners.  Volg SamenGezond op LinkedIn om op de hoogte te blijven! 

Wetenschap en samenwerking met SamenGezond

Op samengezond.nl/professionals vindt u meer informatie over wetenschappelijk onderzoek naar SamenGezond en de kennispartners waarmee SamenGezond samenwerkt. Wilt u hier meer over weten of doet u zelf onderzoek en wilt u in gesprek over samenwerking? Neem dan contact met ons op.  

 

Privacy en gezondheid 

Gezondheid is privé. Uiteraard waarborgt SamenGezond de privacy van zijn deelnemers. Meer weten over privacy? Bekijk de privacy-pagina.