SamenGezond ondersteunt position paper Foodvalley

Doorontwikkeling op basis van wetenschappelijke kennis

Vandaag publiceert Foodvalley een position paper over personalized nutrition. 53 Organisaties ondersteunen dit paper. SamenGezond was betrokken bij de totstandkoming van dit paper en onderschrijft de inhoud en het belang voor uiteindelijk iedere consument.  

In het belang van de consument

Het is voor het eerst dat vanuit de industrie op het gebied van voeding en advies een dergelijk position paper wordt gepubliceerd. Het beschrijft onder meer dat gepersonaliseerde voeding en advies moet berusten op wetenschappelijke kennis en inzichten. ‘Dat is ongelofelijk belangrijk’, aldus Marieke Meyer, specialist preventie van SamenGezond. ‘Het zorgt ervoor dat alle ontwikkelingen op dit gebied uiteindelijk ten gunste komen van de consument.’

Gedragsverandering die werkt

‘Wat in het paper staat, sluit naadloos aan op wat we als SamenGezond al doen’, aldus Marieke Meyer: ‘We ontwikkelen het platform door op basis van wetenschappelijke inzichten. Ook de adviezen die SamenGezond geeft zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis, en daardoor betrouwbaar. Dit geldt voor de adviezen op het gebied van voeding, maar ook voor de methoden die SamenGezond inzet om duurzame gedragsverandering te stimuleren. Dit houdt deelnemers gemotiveerd en enthousiast. Denk aan het persoonlijke Weekdoel dat deelnemers steeds meer uitdaagt, wekelijkse beloningen, uitdagingen zoals recentelijk de ZomerSpelen en winacties.’

Gezond Gewicht Coach bewezen effectief

Ook de specifieke modules binnen SamenGezond worden op basis van wetenschappelijk onderzoek doorontwikkeld. Een voorbeeld is de Gezond Gewicht Coach. Deze begeleidt deelnemers zoveel mogelijk persoonlijk om hun gezonde gewicht te bereiken. Gemiddeld levert dit tot nu toe een gewichtsverlies op van 2 tot 3 kg in 6 weken tijd.  

Gezondheidswinst inzichtelijk

Voor de continue doorontwikkeling werkt SamenGezond samen met (academische) kennispartners en gebruikt het de inzichten die de eigen deelnemers geven. Het wordt steeds beter mogelijk om de gezondheidswinst van deelnemers inzichtelijk te maken, zodat SamenGezond hen nog gerichter en persoonlijker kan ondersteunen. Passend bij het gedrag van de betreffende deelnemer en passend bij wat mensen individueel motiveert en stimuleert. Dat helpt deelnemers om gezondheid te behouden en te verbeteren en ziekte te voorkomen.

Ontwikkelen met deelnemers

SamenGezond blijft zich ontwikkelen en werkt daarin samen met haar deelnemers. Zo ontstaat de optimale combinatie van ‘wat werkt’ en ‘wat de deelnemer wil’. Op dit moment onderzoekt bijvoorbeeld het Topfit Citizenlab hoe deelnemers SamenGezond samen mét SamenGezond willen doorontwikkelen. Zo helpt SamenGezond steeds meer deelnemers om hun leefkracht te versterken. 

Meer informatie over het position paper en de samenwerking