Oproep in EenVandaag: ‘Meer nadruk op preventie’

Menzis CFRO Dirk Jan Sloots op 10 juli in het actualiteitenprogramma EenVandaag

“Geef preventie een prominentere plek in het zorgstelsel.” Die oproep deed Menzis CFRO Dirk Jan Sloots op 10 juli in het actualiteitenprogramma EenVandaag. “Ons stelsel is nu te veel gericht op behandelen, en niet op het voorkomen van ziekte. Dat moet écht anders.”

Gezonder oud worden

Veel chronische aandoeningen zijn deels te voorkomen of te keren door een gezonde leefstijl. Denk aan diabetes type 2, hart- en vaatziekten, obesitas en COPD. Als we onze nek niet uitsteken, neemt het aantal chronisch zieken toe en heeft in 2040 zelfs 1 op de 3 Nederlanders 2 of meer chronische aandoeningen. Die vaak gerelateerd zijn aan een ongezonde leefstijl. Dirk Jan: “Actief inzetten op het voorkomen van ziekte helpt ons ook om gezonder oud te worden. Preventie gaat allereerst over zo lang mogelijk blijven werken, over minder ziekteverzuim, over deelnemen aan sociale activiteiten en over de positieve kracht van gezond leven. Het belang van preventie is groot; het raakt onze hele maatschappij.”

SamenGezond als steun in de rug

“SamenGezond ondersteunt deze oproep natuurlijk van harte. Met SamenGezond wil Menzis iedereen helpen met het werken aan zijn of haar eigen leefkracht. Dit past bij het bredere maatschappelijke belang van gezondheid”, licht SamenGezond-manager Wiet de Ronde toe. “Met een gezonde leefstijl voel je je fitter en energieker. SamenGezond is voor iedereen die dat nodig heeft een gezond steuntje in de rug bij het maken van gezonde keuzes. Laagdrempelig, zodat je zelf aan de slag kan, bijvoorbeeld met meer bewegen. Zo stimuleert SamenGezond deelnemers om dagelijks voldoende te bewegen met het Weekdoel gebaseerd op de richtlijnen van het Kenniscentrum Sport en Bewegen.”

Bekijk de uitzending van EenVandaag, 10 juli