Hartstichting & SamenGezond

Samen met de Hartstichting spant SamenGezond zich in om meer mensen bewust te maken van de risicofactoren in je leefstijl die leiden hart- en vaatziekten en maken we het mogelijk om je bloeddruk vaker thuis te meten. Ook zetten we samen mensen aan tot leefstijlverandering. Zo trekken we samen op om mensen bewust te maken van de gevaren van een te hoge bloeddruk en te helpen hun leefstijl aan te passen.

SamenGezond en Menzis en de Hartstichting werken samen om meer mensen te stimuleren vaker hun bloeddruk te meten. Bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor Hart- en vaatziekten. Als je  tijdig bewust bent van een hoge bloeddruk kun je met een gezonde leefstijl deze mogelijk positief beïnvloeden. SamenGezond helpt daarbij. SamenGezond geeft daarom tips en adviezen over bloeddruk verlagen.

Logo Hartstichting